Wooncorporaties

Gemeenschappelijke Satteliet Ontvangst voor uw wooncomplex

De individuele schotels vormen als het ware markeringen van de plekken waar etnische bewoners wonen.

In bewoners bestanden van corporaties komen steeds meer mensen van verschillende nationaliteiten voor.

Om in hun behoefte om naar TV zenders te kijken uit hun eigen land of streek te voorzien, hangen zij een schotel aan de gevel. Het gevolg van al deze schotels is dat het gebouw er vaak niet mooier op wordt en de waarde van het complex naar benden gaat. Om beiden te behouden, moeten de schotels van de gevel. Deze schotels kunnen eenvoudig vervangen worden door het GSO systeem.

GSO betekent voor bewoners dat zij kosteloos kunnen kijken naar honderden zenders vanuit alle streken van de wereld. De zenders die te ontvangen zijn, zijn de zogemaande 'vrij te ontvangen zenders' Wil een bewoner naast deze zenders ook de commerciƫle zenders, waarvoor altijd (dus zowel bij schotel als GSO) betaald moet worden, dan zal hij alleen hiervoor moeten betalen.

Voordelen van Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst voor uw wooncomplex

Gevoed door jarenlange ervaring in de satellietbranche bieden wij woningbouwcorporaties


Woningwaarde blijft intact

Uit recent onderzoek is gebleken dat een woning zonder schotel aan de gevel gemiddeld tussen de 5.000 en 10.000 euro meer waard is, dan met schotel aan de gevel. De investeringskosten voor het GSO systeem zijn met deze gegevens dus eenvoudig terug te verdienen.

Geen schade aan wooncomplex

Het ophangen van een schotel aan een woning, brengt nog wel eens schade met zich mee. Denk hieraan bij boren in de vaste steen en kozijnen met schade als gevolg. GSO maakt gebruik van de bestaande infrastructuur. Er wordt dus nergens in geschroefd, waardoor schade aan het complex is uitgesloten.

Esthetisch behoud

GSO is een preventieve maatregel voor een 'schoon' straatbeeld en het behoud van een voor het oog, mooi wooncomplex. De architect zal blij zijn met een GSO systeem.

Voorkom gevaarlijke situaties

Schotels zijn niet altijd even goed bevestigd. Bij wind is het helemaal niet vreemd dat er eens een schotel naar beneden valt. De vraag is hier: 'wie is verantwoordelijk voor de geleden schade? De corporatie of bewoner?' Bij GSO valt er geen schotel van de gevel, omdat deze eenvoudigweg niet meer aanwezig zijn.

Tegenmoetkoming naar bewoners

Tegenhouden dat bewoners kijken naar TV kanalen uit hun land van herkomst, met gebruikmaking van en bevestiging aan de muur van een schotel, is onmogelijk. Er is vrijheid van nieuwsvergaring. Met het GSO systeem wordt volledig tegemoet gekomen aan de wensen en behoeften van de klant.

Volwaardig alternatief

GSO is een volwaardig alternatief voor de individuele schotel antenne. GSO heeft biedt hetzelfde zender aanbod als de schotel. Het enige verschil is, dat er met GSO nog meer zenders, dan met schotel ontvangen kunnen worden. GSO is dus een 100% volwaardig alternatief voor de individuele schotel.

ONZE WERKWIJZE

GSO is toepasbaar in alle wooncomplexen.

GSO is toepasbaar in alle wooncomplexen, maar ook in straten met rijtjes huizen en kan zowel geĆÆnstalleerd worden direct bij de bouw als wel in bestaande bouw (denk aan renovatie) Ingenium denkt altijd met de klant mee in het zo optimaal mogelijk benutten van de mogelijkheden van GSO. Wat is het bewonersbestand? Naar welke zenders (landen, maar ook streken) is behoefte? Wanneer moet het gerealiseerd zijn? Is de infrastructuur in het complex in orde? Etc..

5 jaar garantie

Door zijn hoogwaardige en duurzame karakter zijn onze GSO installaties onderhoudsvrij en vrij van servicekosten. Op deze onderdelen bieden wij standaard vijf jaar garantie. Bovendien, niet geheel onbelangrijk, is het gebruik van GSO kosteloos voor bewoners. Zij kunnen namelijk hun bestaande ontvanger hierop aansluiten. Dit betekent een 100% vervanging van de individuele schotel.

REFERENTIES

'Schotelantennes zijn lelijk, stigmatiserend en tasten het stedelijk landschap aan'.

Drs. Frank Wassenberg
Programmaleider bij Platform31


'Er is geen ander volwaardig alternatief dan GSO ' Biedt alle bewoners de gewenste keuzevrijheid.

Wilco Lobbert
Projectleider bij BAM Woningbouw


'GSO is de oplossing voor schotelantennes' De eenmalige investering in GSO verdient zich velen malen terug!

Ir. Johan Franke
Senior Projectmanager bij Portaal